BİRLEŞME İŞLEMLERİ

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin Beyaz Sistem Otomotiv ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış duyuru metni ve ekleri aşağıda yer almaktadır.