İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikası

Beyaz Filo, çalışanların sahip olduğu bilgi ve tecrübenin şirketler için en önemli rekabet avantajı olduğuna inanır ve bu nedenle insan kaynakları politikasında çalışan sadakatine öncelik verir. Beyaz Filo’nun insan kaynakları yaklaşımı sayesinde on yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan yönetici ve personelin yarattığı takım ruhu, şirketin müşterilerine filo kiralama alanında Türkiye’nin en geniş tecrübesini sunmaktadır. Şirketin insan kaynakları faaliyetleri, doğru işe doğru insan anlayışıyla yola çıkarak, iyi eğitimli ve her biri alanında uzmanlaşmış, yetkin insan kaynağını bulma ve elde tutmaya odaklanmaktadır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmakta ve Denetim Komitesi tarafından izlenmektedir. İşe alımlarda kimseye ayrımcılık uygulanmaz ve seçim süreci objektif kriterlere dayalı olarak yürütülür. Kariyer planlamada, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

İnsan Kaynakları Politikaları

Şirket, çalışanları için bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmayı ve uygulamayı, çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişmeleri için uygun ortamı hazırlamayı, sürekli gelişim için elverişli işyeri ortamı sağlamayı gözetir. Şirketin insan kaynakları süreçleri;

  • İnsan Kaynakları Planlaması
  • İş Tanımları ve İş Değerleme
  • Yetiştirme ve Geliştirme
  • Performans Değerlendirme ve
  • Ödüllendirme

başlıkları altında yürütülmektedir.

Nitelikli İnsan Kaynağının Kazanımı

Şirket, ekibe yeni katılacaklar kişilerin, birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinlik ve kariyerin uyum içinde olmasına; işe alınacak kişilerin takım çalışmasına yatkın, gerekli mesleki niteliklere, eğitime sahip değişime ve gelişime açık olmalarına önem verir.

Performans Gelişimi

Şirketin eğitim hedefi, çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır. Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri performans değerlendirme sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri belirlenmektedir. Çalışanla yöneticisinin birlikte kararlaştırdıkları eğitim ihtiyaçları takip eden dönemde sistemli bir eğitim programı dâhilinde karşılanmaktadır.

Ödüllendirme

Şirkette, sürekli değişen istihdam ortamına uygun, esnek bir ödüllendirme bir sistemi aracılığıyla, doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak amacıyla, piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklarla uyumlu bir ödüllendirme politikası uygulanmaktadır. Bu politika uygulanırken, ödüllendirme paketinin çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda motive edilmesini sağlayıcı şekilde şekillendirilmesine özen gösterilmektedir. Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili olarak herhangi bir şikâyet alınmamıştır.